0%

استفاده بیش از حد و فشار مکرر از تحرکاتی که باعث درگیری آرنج دست می شود، باعث فرسایش بافت ها و تاندون های نواحی دست می گردد. اگر تاندون ها و غضروف ها فشار بالایی را تحمل کنند باعث آسیب های دردناک و جبران ناپذیر آرنج می شود. از بیماری های رایج ناحیه آرنج شامل شکستگی کالیس، بیماری کین باخ، بیماری دکوروان، کشیدگی و پارگی تاندون ها، عارضه های آرنج تنیس بازان و آرنج گلف بازان است.

در فیزیوتراپی آرنج ابتدا باید تشخیص قطعی نوع عارضه و پاتولوژی درد صورت گیرد. در مرحله بعد حرکات دست و آرنج باید کاهش یابد و محدود شود. در مرحله عملیات درمان در مرکز فیزیوتراپی آرنیکا با استفاده از دستگاه های الکتروتراپی شامل لیزر کم توان، لیزر پرتوان، کلدپک و هات پک معالجه صورت می گیرد. این تکنیک ها باعث ترمیم بافت آرنج و تقویت عضلانی و ترمیم شکستگی و جوش خوردگی استخوانی می شود. از تکنیک های دستی و تمرین درمانی نیز برای تقویت حرکات آرنج و درمان موضعی در فیزیوتراپی آرنج استفاده می گردد.