0%

عضلات ساق پا شامل عضلات درشت نی و عضلات نرمه ساق پا (تشکیل دهنده تاندون آشیل) است. همچنین استخوان درشت نی و نازک نی نیز در این ناحیه قرار دارند.این عضلات و استخوان ها در هنگام راه رفتن، دویدن و حفظ تعادل نقش کلیدی دارند. پارگی، گرفتگی و کشیدگی ماهیچه، شین اسپلینت (درد جلو و داخل ساق پا)، آسیب دیدگی تاندون ها، پارگی آشیل، ترومبوز سیاهرگی عمقی، واریس، رگ به رگ شدن مفاصل، شکستگی استخوان نازک نی و درشت نی از جمله آسیب های شایع در این ناحیه است.

در آسیب های ماهیچه ای به طور معمول پس از استراحت از ماساژ درمانی، سرما و گرما درمانی، شاک ویو، الکتروتراپی همچون دستگاه تنس، لیزر کم توان و اولتراسوند در فیزیوتراپی ساق پا در مرکز فیزیوتراپی آرنیکا استفاده می شود. تمرینات ورزشی و کششی نیز جهت تکمیل درمان در منزل پیشنهاد می شود. در شکستگی استخوان به طور معمول اولین اقدام جا انداختن و سپس بی حرکت نگه داشتن این ناحیه است. گچ گرفتن و سرما درمانی از درمان های شایع است. پس از دوره نقاهت از تمرینات فیزیوتراپی ساق پا از جمله حرکات پسیو مداوم برای بازگشت فعالیت در ناحیه شکسته شده استفاده می شود.