0%

فیزیوتراپی شانه و بازو و کتف

شانه از پرتحرک ترین مفاصل بدن است. از این رو بسیاری از مشکلات حرکتی درگیر شانه و کتف می شود و انسان را از کارهای روزمره زندگی باز می دارد. از درگیری های شایع در این ناحیه می توان به خشکی مفصل شانه، آرتروز، در رفتگی، آسیب های بعد از عمل جراحی، شکستگی شانه و استخوان بازو، پارگی تاندون و درگیری های عصبی شانه و شبکه بازویی اشاره کرد. تمامی این آسیب ها در صورتی که در بهترین زمان رسیدگی شوند قابل درمان هستند و در صورت عدم رسیدگی می توانند آسیب های شدیدتری را ایجاد کند که به جراحی می انجامد.

در کلینیک فیزیوتراپی آرنیکا پس از ارزیابی اولیه و پیدا شدن منشا عصبی، التهابی و مکانیکی آسیب شانه از درمان های متفاوت استفاده می شود. در فیزیوتراپی شانه و کتف در جهت کاهش درد و التهاب و افزایش قدرت حرکتی و ترمیم عضلانی، از دستگاه های لیزر، تنس و اولتراسوند استفاده می شود. تکنیک های ماساژ و تمرین درمانی نیز در جهت رفع گرفتگی های عضلانی و گیر افتادگی های سطوح مفصلی در فیزیوتراپی شانه و کتف استفاده می شود. همچنین از مگنت درمانی برای بهبود نواحی شکسته شده و ضرب دیده شانه و فیزیوتراپی بازو نیز استفاده می شود. در آسیب هایی با منشا عصبی، فیزیوتراپی نواحی اعصاب گردنی به منظور کاهش فشار روی عصب شانه صورت می گیرد.