0%

فیزیوتراپی تنفسی یا فیزیوتراپی قفسه سینه مجموعه ای از روش‌هایی است که به پاکسازی راه‌ های هوایی و افزایش عملکرد دستگاه تنفس کمک می نماید. بیماران جراحی شده در ناحیه قفسه سینه، افراد دارای ضعف در عضلات سیستم تنفسی، بیماران سیستیک فیبریوزیس، پنومونی یا ذات الریه، آمبولی ریه، آبسه ریه، آمفیزم، آسم، برونشکتاری، آتلکتازی، افراد دچار شکستگی دنده، تومور ریوی و ... می توانند با استفاده از تکنیک ها و تجهیزات فیزیوتراپی به بهبود عملکرد تنفسی دست پیدا کنند. فیزیوتراپی در بیماران تنفسی شامل موارد زیر است: اصلاح الگوی تنفسی، تقویت عضلات سیستم تنفسی، تخلیه ترشحات داخل ریه و مجاری تنفسی، تحریک رفلکس سرفه، آموزش روش‌ های تنفسی و تمرینات تنفسی. ارائه خدمات فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی بسیار متنوع است. خدمات فیزیوتراپی تنفسی علاوه بر بیماران بستری (بیماران ICU،CCU و پس از عمل های جراحی)، در بیماران سرپایی نیز به دو شکل در منزل و در محل کلینیک فیزیوتراپی آرنیکا ارائه می شود.

فیزیوتراپی تنفس
فیزیوتراپی قفسه سینه
فیزیوتراپی سیستم تنفسی
فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی
فیزیوتراپی تنفسی
فیزیوتراپی تنفسی در کلینیک آرنیکا
فیزیوتراپی تنفسی آرنیکا

تکنیک های فیزیوتراپی تنفسی آرنیکا

 • ماساژ
 • پرکاشن
 • ساکشن
 • شیکینگ
 • ویبریشن
 • موبیلیزاسیون
 • مانیپولاسیون
 • تخلیه وضعیتی

کاربردهای فیزیوتراپی تنفسی

 • پیشگیری از انسداد راه های هوایی
 • جلوگیری از تجمع ترشحات ریوی
 • پاکسازی راه ها و تصحیح الگوی تنفس
 • کاهش انرژی مصرفی حین تنفس
 • آزادسازی اسپاسم عضلات تنفسی
 • افزایش عملکرد ماهیچه ‌های تنفسی
 • بهبود استقامت فعالیت ‌های عمومی
 • اصلاح تغییر شکل ‌های وضعیتی
 • بهبود سرفه و افزایش تحرک قفسه سینه